Metoda pracy

Psychoterapia jest procesem, którego istotą jest stopniowe odkrywanie wraz z osobą zgłaszającą się na psychoterapię,  jego nieświadomych myśli, fantazji i pragnień. Ukryte w nieświadomości treści nie rzadko są powodem nierozwiązanych konfliktów.

Jest to proces uwalniający, który pozwala z czasem w pełni korzystać z bogactwa swojego świata wewnętrznego.

Znajomość swoich możliwości umożliwia sprawniejsze zarządzanie sobą i swoim życiem, a także zdobycie umiejętności właściwej oceny rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.

Celem jest również wzbogacenie osobowości uczuciami i pragnieniami, które niegdyś zostały wyparte czy w inny sposób ukryte w nieświadomości.

Wcześniej, ukrywanie treści mogło pełnić określone funkcje, na przykład było konieczne w celu przystosowania się do systemu rodzinnego. Teraz, ukrywane w nieświadomości, mogą doskwierać i utrudniać rozwój.

Ponadto celem pracy jest ulga odczuwana wraz z wypowiadaniem tego, co powoduje cierpienie.

Indywidualne sesje psychoterapii, zarówno w gabinecie w Gdyni, jak i online, odbywają się przynajmniej raz w tygodniu. Częstotliwość spotkań i ich koszt ustalane są zazwyczaj podczas pierwszego spotkania.